پروتز چشم مصنوعی [انواع + سفارش ساخت] و مراقبت ها

پروتز چشم مصنوعی یک نوع عضو مصنوعی، برای بازسازی زیبایی چشم از دست رفته بیمار است که از جنس های مختلف و شکل های مختلف به دو صورت پیش ساخته یا سفارشی در مرکز ساخت پروتز چشم، برای بیماران آماده می شود. این پروتز برای افرادی که چشم خود را از دست داده اند یک … ادامه خواندن پروتز چشم مصنوعی [انواع + سفارش ساخت] و مراقبت ها