پروتز چشم: انواع چشم مصنوعی چگونه کار می کند؟

پروتز چشم یا چشم مصنوعی یک نوع عضو مصنوعی، برای بازسازی زیبایی چشم از دست رفته بیمار است که از جنس های مختلف و شکل های مختلف به دو صورت پیش ساخته یا سفارشی در مرکز ساخت پروتز چشم، برای بیماران آماده می شود. این پروتز برای افرادی که چشم خود را از دست داده … ادامه خواندن پروتز چشم: انواع چشم مصنوعی چگونه کار می کند؟