کاربرد کفش دیابتی و لزوم استفاده از آن

قبل از پرداختن به کفش دیابتی و کاربرد آن، در گام اول بهتر است با دیابت و آسیب‌هایی که می‌تواند به بدن انسان وارد کند، بیشتر آشنا شویم. دیابت یکی از اختلالات متابولیک بدن است که باعث تولید ناکافی انسولین و یا حساسیت کم به انسولین می‌شود. درواقع، انسولین یک هورمون اساسی است که وظیفه‌ی … ادامه خواندن کاربرد کفش دیابتی و لزوم استفاده از آن