درباره کرانیال ارتوز،کلاه تغییر شکل سر نوزادان بیشتر بدانید

ارتز به وسیله ای پزشکی اطلاق میشود که شامل انواع بریس، اسپلینت، کفی طبی و کرانیال می‌باشند. ارتز ها با اعمال فشار یا برداشتن فشار به اهداف درمانی خود، اصلاح دفورمیتی های اندام و جبران حرکت از دست رفته، دست پیدا می کنند. ارتوز و پروتز اندام، در حیطه ی توانبخشی مورد استفاده قرار می … ادامه خواندن درباره کرانیال ارتوز،کلاه تغییر شکل سر نوزادان بیشتر بدانید