پروتز پا چیست؟ انواع پای مصنوعی،نحوه ساخت/سفارش

افرادی که دچار قطع عضو در ناحیه پا می شوند نیاز به پروتز پای مصنوعی به عنوان جایگزینی برای اندام از دست رفته دارند. در این راستا، پروتز اندام تحتانی به پروتزی گفته می‌شود که جایگزین هر قسمت از اندام تحتانی شود تا هدف عملکردی و یا زیبایی اندام تحتانی را بازیابی کند. از مهم‌ترین … ادامه خواندن پروتز پا چیست؟ انواع پای مصنوعی،نحوه ساخت/سفارش