پروتز زیر زانو [ویژگی ها | ساخت و سفارش پای مصنوعی زیر زانو]

پروتز زیر زانو جایگزینی مصنوعی برای پای قطع شده در این ناحیه می باشد. از آنجا که قطع عضو زیر زانو است، فرد توانایی قدم برداشتن را دارد. این نوع پروتز شامل یک سوکت، لاینر، پیلون و پای مصنوعی بوده که به صورت سفارشی ساخته می شود. گاهی اوقات پای مصنوعی زیر زانو ممکن است … ادامه خواندن پروتز زیر زانو [ویژگی ها | ساخت و سفارش پای مصنوعی زیر زانو]