پروتز دست: عملکرد دست مصنوعی قابل حرکت و سیلیکونی

افرادی که دچار قطع عضو در ناحیه دست می شوند، نیاز به پروتز دست یا دست مصنوعی و یا حتی پروتز آرنج به عنوان جایگزینی برای اندام از دست رفته دارند. در این مطلب علاوه بر بررسی نحوه ساخت و سفارش پروتز دست مصنوعی به برآورد هزینه ها و قیمت دست مصنوعی خواهیم پرداخت. قطع عضو، … ادامه خواندن پروتز دست: عملکرد دست مصنوعی قابل حرکت و سیلیکونی