معرفی و شناخت اجزا و لوازم پروتز پا

شناخت لوازم پروتز پا برای شخص دریافت کننده جهت رویایی با این عضو جدید بدن می تواند مفید باشد. طی دهه گذشته، فناوری و تحقیقات، عملکرد و زیبایی پروتز پا را بسیار گسترش داده اند. امروزه، افراد قطع عضو پا دارای دامنه وسیعی از انتخاب هستند. مدل های مختلفی برای فعالیت های گوناگون از پیاده … ادامه خواندن معرفی و شناخت اجزا و لوازم پروتز پا