پروتز انگشت پا: کارایی و قیمت انگشت مصنوعی پا (پنجه پا)

در اینجا قصد داریم علاوه بر معرفی کامل عملکرد انگشت مصنوعی پا و نحوه ساخت پروتز انگشت پا، عوامل تأثیر گذار بر قیمت را بررسی کنیم. قیمت پروتز پنجه مصنوعی پا متأثر از جنس مواد بکار رفته، سطح قابل پوشش و ظرافت ساخت می باشد. این پروتز به منظور محافظت از بافت حساس، بهبود عملکرد … ادامه خواندن پروتز انگشت پا: کارایی و قیمت انگشت مصنوعی پا (پنجه پا)