قیمت پروتز پا | برآورد هزینه‌ پای مصنوعی[نحوه محاسبه بیمه]

قیمت پروتز پا به چندین فاکتور مختلف بستگی دارد که تنها تعدادی از آنها تحت کنترل شخص دریافت کننده اندام است. یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار، نوع قطعی عضو می باشد، زیرا هزینه پروتزهای پایین زانو، بسیار کمتر از مواردی است که به زانو نیاز دارند و بیشترین تغییرات قیمت، معمولاً در پروتزهای این … ادامه خواندن قیمت پروتز پا | برآورد هزینه‌ پای مصنوعی[نحوه محاسبه بیمه]