ارتز و بریس ضایعه نخاعی و قطع نخاع + [نحوه استفاده | سفارش]

ارتز و بریس ضایعه نخاعی برای بیماران آسیب نخاعی چه کاری انجام می دهد و آیا استفاده از آن ضروری است؟ بعد از آسیب نخاعی، پزشک برای تقویت وضعیت بدنی و جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر، ممکن است از یک بریس مناسب استفاده کند. ضایعه نخاعی عارضه ای می باشد که در اثر ضربه ای … ادامه خواندن ارتز و بریس ضایعه نخاعی و قطع نخاع + [نحوه استفاده | سفارش]