ساخت کفی طبی و نحوه قالب گیری از کف پا

ساخت کفی طبی پا جهت حمایت و راحتی پا صورت می گیرد. کفی های طبی به صورت سفارشی و به طور کامل مطابق با ساختار پا طراحی می شوند. این ارتزها پس از ارزیابی کامل پاها، مچ پا و ساق پا، توسط متخصص به منظور اصلاح ساختاری و آسیب شناسی منحصر به فرد پای فرد … ادامه خواندن ساخت کفی طبی و نحوه قالب گیری از کف پا