انواع بریس و ارتز پا | (کاربردها + نحوه خرید و سفارش)

پاها در بدن وظیفه تحمل وزن بدن و حفظ تعادل فرد هنگام حرکت یا ایستادن را بر عهده دارند. در صورتی که پاها یا قسمتی از عضلات آن ها دچار آسیب گردد، فرد دچار اختلال در حرکت خواهد شد. در این مواقع از بریس و ارتز پا استفاده می شود. بریس پا وسیله ای پزشکی … ادامه خواندن انواع بریس و ارتز پا | (کاربردها + نحوه خرید و سفارش)