انواع روش های تخلیه چشم [علت‌ها+ ۰ تا ۱۰۰ جراحی]

همانطور که در مقالات قبل نیز گفته شد ممکن است به دلیل حوادث و انواع بیماری ها مانند سرطان، آسیب وارده به چشم به حدی باشد که امکان حفظ و بهبود عضو وجود نداشته باشد. در این شرایط پزشک معالج اقدام به تخلیه چشم خواهد کرد. منظور از تخلیه چشم خارج کردن کره چشم بطور … ادامه خواندن انواع روش های تخلیه چشم [علت‌ها+ ۰ تا ۱۰۰ جراحی]