آشنایی با عارضه صافی کف پا و راه های “درمان کف پای صاف”

اکثر افراد، در بخش داخلی کف پای خود یک قوس یا انحنای طبیعی دارند که در هنگام ایستادن، این ناحیه از زمین فاصله می گیرد. اما در برخی افراد بنا به دلایل مادرزادی و یا عملکردی، این قوس هنگام ایستادن از بین رفته و موجب تماس تمام یا بیشتر عضلات کف پایی با زمین می … ادامه خواندن آشنایی با عارضه صافی کف پا و راه های “درمان کف پای صاف”